Академията за мода подпомага президентската кампания за абитуриенти, лишени от родителски грижи