А вие бихте ли си платили да носите банския на Kim Kardashian?