Българин е Мистър Свят 2019

https://www.youtube.com/watch?v=bUOz5CYw-X4