Български ресторант е сред трите в света, предлагащи кафе с облачен захарен памук