Дизайните на Светослав Колчагов се извисяват над Лондон в целия си блясък