Най известното яйце в света е част от кампания за психичното здраве