„СкандаУ Хайвера Tour“ в Габрово – много повече от концерт