Френският сенат забранява изгарянето на непродадени дрехи и обувки