Мария Кюри – първата жена, творчески директор на Dior