Арменският моден илюстратор Edgar Artist. Когато въображението е извън пределите на видимото