Earth Day Network засаждат дървета, за да компенсират въглеродния отпечатък на интернет потребителите