Благотворителен търг в подкрепа на НП “Детско здраве – Пирогов”