Малък Мистър Свят 2017 е Даниел Иванов от Плевен

by Александра Томова 06.10.2017