Румяна Константинова: Истината и качеството в дизайнерската професия

by Александра Томова 15.09.2017