„Женските гласове на България” завладяха фасади в столицата

by Пламена Иванова 27.06.2018