“Вино и мастило” – най-новият извор на вдъхновение