В българската шевица се крие код, който предпазва и акумулира енергия