Д-р Здравко Арнаудов: Здравословният начин на живот може да е опасен