Журналистът Габриела Куршумова е победител в кулинарна надпревара