За първи път в България – балетът на Борис Ейфман с постановката “Евгений Онегин”