За първи път в България: Балетът на Борис Ейфман с постановката “Евгений Онегин”