Инициатива “Защото сме хора” помага на нуждаещи се у нас