Мивката на Kim Kardashian се сблъска със завидна популярност