(Видео) Стоянка Мутафова пред CF за Мисис Дама на годината