Началото на края на отпадъците: Adidas и Willow Smith представиха първите 100% рециклируеми обувки