#RealLife: Николета Лозанова е против обработката на снимки