Номер едно гол до кръста DJ в Украйна и Русия, KATE SHOO, на сцената на Planet Club