Представяне на “Алманах. История на българщината” (Видео)