Разхвърляният дом е белег за психологически проблеми