Странният килим с илюзия на дама, който ще ви струва 1600 долара