Цветана Манева: Талант и човек, в пълния смисъл на думите