Цветът на 2021: Симбиоза между стабилност и позитивизъм