10 години Награда за полет в изкуството “Стоян Камбарев”!