Творчеството във всички измерения и Георгия Рачева