300 пяха със Софи Маринова за юбилея на Меги Савова