Светлана Василева блести от корицата на пролетия брой на Сватбен Каталог