Стотици почитатели в еуфория от гостуването на Константина Живова във Варна