Марина Кискинова се дипломира в класа на Стефан Данаилов