Децата – единствените, които знаят как се рисува щастие