Стефан Карчев – шареният артист срещу сивото ежедневие