Бордът по туризъм възроден с нови големи инвеститори