“Дами канят” любимото предаване на модерните градски момичета