БЧК поставя специални контейнери за даряване на стари дрехи