Дизайнерът Иван Донев с междуконтинентално признание