Фантазия и практичност в новата колекция на Евгения Живкова (Видео)