The Freedom Project: Жената. Нейните извивки, символ на природата и смирението.