Голдън Айдиас представихa първия за България 24К злaтен „iPhone”.