Школата за млади таланти е най-големият успех на “Арт Поток” 2018