,,Хората с недостатъци са интересни” – Кърк Дъглас и 101 години живот