Кампанията „Детски градини – Свободни от пластмаса“ продължава